ENGLISH  
 

 


   Tarih boyunca çok önemli jeostratejik bir konuma sahip olan Kıbrıs Adasında geldiğimiz bu aşamada olayları ve onları etkileyen faktörleri kapsamlı biçimde analiz edebilme yetenek ve bilgimizin geliştirilmesi gerekmektedir.

   Bağımsız ve tarafsız bir ortamda bu analiz ve sentezlerin yapılabilmesine olanak veren tüm koşullann ve diğer kaynakların Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde mevcut olduğu düşünülmüş ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi 2000-­2001 Akademik Yılından itibaren hayata geçirilmiştir. Böylece stratejik araştırma ve planlamanın devlet ve toplum hizmetinde etkili ve yararlı bir araç olarak geliştirilip kullanılmasında DAÜ tarihi bir misyon üstlenmiştir.

     Dünyada ve bölgemizde barış ve refahın tesadüfe bırakılmaması ve önceden şekillendirilmesi gereğine inanan tüm benzeri kuruluşlar gibi DAÜ-SAM, stratejik araştırma alanında öncü rol üstlenerek yaptığı ve yapacağı çalışmalarla Kıbns'ta ve bölgemizde adil ve yaşanabilir bir çözümün ve kalıcı bir barışın sağlanmasına şüphesiz pekçok katkılar sağlayacaktır.

 
Haber ve Duyurular
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitors: